TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

 Nước ngọt - (Free Refill)  Nước ngọt - (Free Refill)
19,000₫
 Nước suối  Nước suối
15,000₫