plus minus angle-double-up angle-double-down angle-double-left angle-double-right
[[ tmpCollections]]

GÀ RÁN - BURGER - CƠM

Không tìm thấy sản phẩm

CÁC PHẦN COMBO

Không tìm thấy sản phẩm

THỨC ĂN KÈM / SIDE DISHES

Không tìm thấy sản phẩm

TRÁNG MIỆNG & THỨC UỐNG / BEVERAGES

Không tìm thấy sản phẩm

KHUYẾN MÃI

Không tìm thấy sản phẩm
×

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

[[item.title]]

[[item.variant_options.join(', ')]] Ghi chú [[item.properties.note]]

Xóa
[[item.line_price | formatMoney()]] Xóa
Tổng cộng: ([[cart.item_count]] món)
[[cart.total_price | formatMoney()]]
×

[[qvProduct.variants[qvVariantIndex].price | formatMoney()]] [[qvProduct.variants[qvVariantIndex].compare_at_price | formatMoney()]]