Nước ngọt - (Free Refill)

Nước ngọt - (Free Refill)

19,000₫

- 1 Nước ngọt (Pepsi/ 7Up/ Mirinda cam)ùng 

(Free Refill khi dùng món tại cửa hàng)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

 Nước suối  Nước suối
15,000₫
 Nước ngọt - (Free Refill)