Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 150K

Lô B5 01.02 Khu đô thị Phố Biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết

Lô B5 01.02 Khu đô thị Phố Biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết

Thời gian hoạt động

9:00 đến 22:00

Dining/ Take away