Lô B5 01.02 Khu đô thị Phố Biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết

Lô B5 01.02 Khu đô thị Phố Biển, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết

Thời gian hoạt động

9:00 đến 22:00

Dining/ Take away